Login på

Sådan virker indumind


induminds online uddannelsesunivers træner din emotionelle intelligens, som er den grundlæggende forudsætning for stressreduktion, trivsel, gode relationer, succes & effektivitet. 
 

Du bliver bedre til at forstå dig selv og dine omgivelser samtidig med, at du arbejder med dine personlige mål/udfordringer. 

Derved oplever du, at du kan agere mere hensigtsmæssigt og opnå de ting, du ønsker dig af livet. 

indumind har til forskel fra traditionelle uddannelsesmetoder indbygget stressforebyggelse. 

 

Før indumind

 

En del af os er i vores følelsers magt. Vi holder ikke selv fjernbetjeningen til alle kanalerne i vores liv, men agerer i høj grad ud fra vores omgivelsers adfærd, og bruger en del af vores liv på ‘bør’ frem for ‘vil’.

 

Med andre ord udnytter blot få af os det potentiale, der ligger i at kunne forstå/styre vores følelser mere hensigtsmæssigt i forhold til vores omgivelser og os selv.

Ved at udnytte potentialet vil vi opnå bedre relationer, større trivsel og mere succes både personligt og i vores arbejdsliv b.l.a. fordi, vi bliver bedre til at fuldføre de ting, vi virkelig ønsker os af livet.


Årsagerne er relativ enkle. Vi udnytter det ikke fordi:

 • vi ikke ved, hvor vigtig vores emotionelle intelligens er for vores trivsel og succes
 • i modsætning til fysisk træning har det hidtil været tidskrævende, svært tilgængeligt og kostbart at træne sin emotionel intelligens

 indumind gør op med denne situation...

 

Under indumind

 

indumind giver dig adgang til træning af din emotionelle intelligens på en nem, fleksibel og målrettet måde.
Du kan arbejde med dine udfordringer eller udviklingsområder - når dit behov opstår!

 

Det sker ved hjælp af et webbaseret uddannelsessystem, der indeholder læringspakker (lydfiler)* af ca. 20 minutters varighed stykket. Du lytter til disse pakker ca. 2 - 6 gange ugentligt afhængigt af, hvor hurtigt du ønsker din udfordring løst. De korte læringspakker er udviklet, så de kan passes ind i en travl hverdag.

 

Pakkerne er lagt ind i et system, der viser dig hvilken læringsvej, der er den rigtige for dig og dine behov. 

Når dit behov ændrer sig, hjælper systemet dig til at finde din nye uddannelsesvej.

 

Vi anbefaler altid vores brugere at benytte høretelefoner og placere sig uforstyrret sted under træningen. 

Det kan være et mødelokale eller et værelse hvor du har ro omkring dig.

 

Træning af din emotionelle intelligens er relevant og udbytterigt uanset alder, stilling og interesser - og uanset, om du står overfor et reelt problem med stress, negative tanker, angst eller simpelthen blot ønsker at skærpe dine kompetencer og udvikle dig personligt.  


* En læringspakke indeholder:

 • En introfilm, der fortæller hvad du vil få indsigt i og skal være opmærksom på 
 • Selve indumind'en, som er en lydfil, der vha. induktionsmetoden aktiverer både din bevidsthed og underbevidsthed, så du får adgang til dine ubevidste ressourcer og derved opnår hurtigere læring. 
 • Mindfulnesselementerne får træningen til at føles som  lærerige pauser, hvori du stresser af og lader op samtidig med at du tager ny viden ind.  
 • En outro-film, der fortæller dig, hvordan du får fuldt udbytte af din træning efterfølgende

 

Efter indumind

 

Umiddelbart efter gennemførsel af en indumind, føler du dig ladet op og afstresset. 

Flere brugere oplever desuden, at de føler sig gladere, mere nærværende, fokuserede og idérige.

 

På den lange bane bliver det naturligt for dig, at aktivere alle dine personlige ressourcer på en mere effektiv måde - og derved bliver du bedre til at nå dine mål og få mere succes og glæde i livet.

 

Det langvarige udbytte af indumind:

 • Du har god forbindelse mellem din tanker og dine følelser. Derved kan du selv styre både dine tanker, følelser og handlinger, så de understøtter dig i at nå dine mål og de ting/oplevelser, du ønsker dig af livet 
 • Du kan ændre og udskifte gamle vaner og fastgroede opfattelser til fordel for nye og mere hensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre
 • Din empati bliver stærk - og det smitter af på dine relationer.
 • Du har mere energi og overskud – og du når de ting, du ønsker at nå
 • Du er fokuseret og nærværende
 • Du oplever større succes i alt hvad du gør og i livet i al almindelighed

Kontakt os for mere uddybende viden om, hvordan indumind virker eller giv dig selv chancen for at prøve det af >