Login på

PRESSEKONTAKT

 

Adm. Direktør

Per Poulsen

indumind a·s
Lumbyvej 11D
DK-5000 Odense C
Denmark
Tlf:       +45 28 34 03 50
Mail:     pp@indumind.dk

 

_________________________________________________________________

 

PRESSEMEDDELELSER

1. oktober 2012

indumind® lanceret idag


Historien om en helt ny måde at udvikle organisationer og mennesker på

 
- Ideen bag indumind spirede allerede tilbage i mit job som leder og International HR-personaleudviklingschef for 7.500 personer i A.P. Møller koncernen. 

I løbet af mine 16 år hos A.P. Møller, oplevede jeg gang på gang, hvordan vi fik en udfordret afdeling til at fungere ved at træne medarbejdernes emotionelle intelligens (følelsesmæssig intelligens), selvindsigt og kommunikations-færdigheder.

 

De blev meget hurtigt velfungerende og mere effektive.

Det bedste var, at ændringen varede ved og samtidig havde en markant positiv påvirkning på de andre afdelinger, fortæller Per Poulsen, grundlægger og administrerende direktør i indumind a/s.
 
Efterfølgende, som selvstændig konsulent med fokus på organisationsudvikling, blev emotionel intelligens’ positive egenskaber igen bekræftet og ideen formede sig stadig mere håndfast: Per ville udvikle værktøjer til at gøre emotionel intelligens tilgængeligt for alle – uanset økonomisk fundament.
 

Et uddannelsessystem, der rammer bredt

indumind er et online uddannelsesunivers som giver virksomheder og deres medarbejdere mulighed for at styrke deres personlige og faglige kompetencer, når det passer allerbedst ind i deres hverdag.

Systemet indeholder en lang række læringspakker til personlig udvikling. 

 

Læringspakkerne er af ca. 20 minutters varighed stykket og brugeren lytter til dem ca. 2 - 6 gange ugentligt. 

 

Pakkerne er lagt ind i et avanceret system, som viser den enkelte bruger hvilken læringspakke, de skal vælge for at løse den udfordring eller det uddannelsesbehov, de har.

Når behovet ændrer sig, hjælper systemet brugeren til en løsning af hans/hendes næste behov.


Ved at kombinerer mindfulness, induktion og emotionel intelligens i et uddannelsesunivers, der tæller de mest efterspurgte uddannelsesbehov i nutidens virksomheder, har indumind skabt et omfattende læringsunivers. 

 

indumind imødekommer alle typer mennesker, mange uddannelsesbehov og de fleste af de udfordringer, der måtte være i organisationen eller hos den enkelte medarbejder.


Samtidig er der lagt vægt på at gøre systemet økonomisk tilgængeligt for alle, da induminds mission er, at alle skal have ret til uddannelse af deres centrale kompetence, emotionel intelligens.

 

Ny metode til mere effektiv indlæring

Også på metodesiden tilbyder indumind en helt ny type produkt ved at anvende kombinationen af mindfulness og induktion til indlæring.
 
Mindfulness får brugeren til at føler sig godt tilpas, opladet, fokuseret og nærværende, imens induktionsmetodens fordel er, at brugeren er mere koncentreret, indadvendt og fokuseret end ved almindelig bevidsthed 1). 

 

Netop den indadvendte, ubevidste tilstand er årsag til, at læringen integreres hurtigere og dybere end ved traditionelle undervisningsmetoder. 

 

Flere undersøgelser dokumenter, at induktion er en af de mest effektive metoder til ændring af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre 2).

 
indumind har valgt at anvende disse 2 metoder for at gøre det mere overskueligt for den travle person, at give sig i kast med udvikle de personlige og faglige kompetencer, som han/hun efterspørger - eller som efterspørges af virksomheden. 

Det unikke er, at brugeren rent faktisk lader op, imens vedkommende tager den nye viden ind og udvikler sin emotionelle intelligens.
 

Emotionel intelligens er omdrejningspunktet

En anden skelsættende ingrediens indumind benytter, er emotionel intelligens. Emotionel intelligens er et udtryk for vores evne til at opfatte, vurdere og administrere egne og andres følelser på en hensigtsmæssig måde i forhold til vores omgivelser og os selv. 
 
En række undersøgelser viser, at den emotionelle intelligens den traditionelle intelligens overlegen i forhold til at opnå succes i jobbet og i livet i almindelighed. Undersøgelserne fortæller, at traditionel intelligens kan bringe én et stykke af vejen, mens et godt forhold til andre mennesker er en af de væsentlige forudsætninger for at komme resten af vejen 3).
 
Per fortæller:
 - Vores afsæt i emotionel intelligens er valgt på grund af de erfaringer, vi har gjort os i de organisationer, vi har arbejdet med igennem de seneste 20 år. Emotionel intelligens spiller en så stor rolle og er i spil hver eneste dag. 

Samtidig ved vi at emotionel intelligens kan trænes og udvikles præcis som en muskel.
 

Brugerinvolvering skal sikrer relevans

”Vi er i løbende dialog med vores brugere for at sikre, at hver eneste gren på induminds uddannelsestræ skyder ud fra et reelt behov. 

Den viden, vi skal bruge til at løse de behov, henter vi fra eksperter uden for indumind, så vi altid har den nyeste og mest effektive viden i vores læringsunivers. 

Indtil videre har vi 5 eksterne videnspartnere tilknyttet”, siger Per Poulsen.
 

Mere information

For mere information, kontakt venligst administrerende direktør, Per Poulsen på tlf. 28 34 03 50 / pp@indumind.dk  
 
 
 

Kilder

1) Spiegel, H. & Spiegel, D. (1978). Trance and treatment. Clinical uses of hypnosis. American Psychiatric Press.
2) Alfred A. Borris, PhD, offentliggjorde, i Pshycotherapy Magazine, volume 7, nr. 1, sin forskning, der viser, at teknikken skaber resultater hos 93 % af brugerne efter seks gennemførte induktioner om samme emne.
3) Salovey & Mayer ”Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality. Yale University 1990