Login på

Personlig kommunikation


Online uddannelse med afsluttende personlig certificering

 

Personlig kommunikation er en webbaseret uddannelse, der hjælper dig til at nå dine mål og få mere succes i din hverdag. Du lærer at lede dig selv mod de mål som du har sat dig.


Personlig Kommunikation har særligt fokus på den grundlæggende del af Emotionel Intelligens (EI), der består af selvindsigt og selvkontrol = selvledelse.
Helt konkret vil du opnå en større selvforståelse.

 

Du vil på Personlig Kommunikation lære, hvordan dine tanker og følelser påvirker dig og hvordan samspillet mellem dine tanker og følelser påvirker dine handlinger og din kommunikation med dig selv og andre. 


Når du er opmærksom på, hvordan du påvirkes af det, du siger til dig selv, får du nemmere ved at lede dine tanker og følelser i den retning, du ønsker. 

 
Alle induminds uddannelser har indbygget stressforebyggelse. 

 

Resultat 

 

Uddannelsen giver dig en unik selvindsigt samt en række værktøjer, der gør det muligt for dig at styre din indre dialog, så den bygger dig op og støtter dig.

 

Du lærer derudover at benytte effektive værktøjer, der hjælper dig til at

  • Ændre dine uhensigtsmæssige tanker og følelser. 
  • Lede dine tanker og følelser i den retning, du ønsker.
  • Målrette din kommunikation og dine handlinger, så de hjælper dig på vej mod dine mål og ønsker i livet.


Træningsformen sikrer, at din nye viden og færdigheder kan anvendes direkte i din hverdag - og du vil hurtigt opleve flere succeser i dit job såvel som privat.


I prisen indgår et styret uddannelsesforløb, der inkluderer:

  • 4 måneders uddannelse
  • Introduktion ved opstart
  • Træningsmanual inkl. træningsopgaver
  • Afleveringsopgaver undervejs i uddannelsen
  • Personlig certificering ved uddannelsens afslutning
  • Ubegrænset adgang til al induminds online træningsmateriale i perioden

indumind og HUMI har indgået en samarbejdsaftale der indebærer at indumind forestår platformen og HUMI de konkrete forløb samt al administration. 

 

Læs derfor mere om Personlig kommunikation Online uddannelse på HUMIs hjemmeside

 

Kontakt os eller tilmeld dig Personlig Kommunikation Online uddannelse.