Login på

Tak til alle jer, der har meldt tilbage, hvordan indumind har hjulpet jer igennem COVID19


HUMI stiller online træningsprogram gratis til rådighed for medarbejdere og privatpersoner i kampen mod COVID19


Mange mennesker har det svært i disse dage, og HUMI vil gerne give hver enkel mulighed for træne og styrke sig selv hjemme, hvor det er trygt og sikkert

 

 23. marts 2020

 
-Indumind er en unik måde til at holde sig i gang mentalt og træne sin selvindsigt og sin emotionelle intelligens, i en svær tid. Mange arbejder i disse dage hjemmefra og skal tilegne sig nye færdigheder og kompetencer med netop det at arbejde hjemme. Her er indumind og de tæt på 100 læringspakker, en god mulighed for at styrke selvværdet, koncentrationen og fokus. Mange forældre er ligeledes presset af at børn og forældre alle går hjemme, og der skal nytænkes for at holde børnene aktiveret. Her er indumind et godt værktøj til at skabe ro, overblik og overskud.

 

indumind® i kampen mod COVID19


Historien tilbage fra 2012 om en helt ny måde at udvikle organisationer og mennesker på

 

 Marts 2020

 
- Ideen bag indumind spirede allerede tilbage i mit job som leder og International HR-personaleudviklingschef for 7.500 personer i A.P. Møller koncernen. I løbet af mine 16 år hos A.P. Møller, oplevede jeg gang på gang, hvordan vi fik en udfordret afdeling til at fungere ved at træne medarbejdernes emotionelle intelligens (følelsesmæssig intelligens), selvindsigt og kommunikations-færdigheder.

 

De blev meget hurtigt velfungerende og mere effektive. Og det bedste var, at ændringen varede ved og samtidig havde en markant positiv påvirkning på de andre afdelinger, fortæller Per Poulsen, grundlægger og administrerende direktør i indumind a/s. 
 
Efterfølgende, som selvstændig konsulent med fokus på organisationsudvikling, blev emotionel intelligens’ positive egenskaber igen bekræftet og ideen formede sig stadig mere håndfast: Per ville udvikle værktøjer til at gøre emotionel intelligens tilgængeligt for alle – uanset økonomisk fundament.
 

Et uddannelsessystem, der rammer bredt

indumind er et online uddannelsesunivers som giver virksomheder og deres medarbejdere mulighed for at styrke deres personlige og faglige kompetencer, når det passer allerbedst ind i deres hverdag.

Systemet indeholder en lang række læringspakker til personlig udvikling. 

Læringspakkerne er af ca. 20 minutters varighed stykket og brugeren lytter til dem ca. 2 - 6 gange ugentligt.   

 

Pakkerne er lagt ind i et avanceret system, som viser den enkelte bruger hvilken læringspakke, de skal vælge for at løse den udfordring eller det uddannelsesbehov, de har. 

Når behovet ændrer sig, hjælper systemet brugeren til en løsning af hans/hendes næste behov.


Ved at kombinerer mindfulness, induktion og emotionel intelligens i et uddannelsesunivers, der tæller de mest efterspurgte uddannelsesbehov i nutidens virksomheder, har indumind skabt et omfattende læringsunivers. 

 

indumind imødekommer alle typer mennesker, mange uddannelsesbehov og de fleste af de udfordringer, der måtte være i organisationen eller hos den enkelte medarbejder.


Samtidig er der lagt vægt på at gøre systemet økonomisk tilgængeligt for alle, da induminds mission er, at alle skal have ret til uddannelse af deres centrale kompetence, emotionel intelligens.

 

Ny metode til mere effektiv indlæring

Også på metodesiden tilbyder indumind en helt ny type produkt ved at anvende kombinationen af mindfulness og induktion til indlæring. 
 
Mindfulness får brugeren til at føler sig godt tilpas, opladet, fokuseret og nærværende, imens induktionsmetodens fordel er, at brugeren er mere koncentreret, indadvendt og fokuseret end ved almindelig bevidsthed 1).

 

Netop den indadvendte, ubevidste tilstand er årsag til, at læringen integreres hurtigere og dybere end ved traditionelle undervisningsmetoder. 

Flere undersøgelser dokumenter, at induktion er en af de mest effektive metoder til ændring af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre 2).

 
indumind har valgt at anvende disse 2 metoder for at gøre det mere overskueligt for den travle person, at give sig i kast med udvikle de personlige og faglige kompetencer, som han/hun efterspørger - eller som efterspørges af virksomheden. 

Det unikke er, at brugeren rent faktisk lader op, imens vedkommende tager den nye viden ind og udvikler sin emotionelle intelligens.
 

Emotionel intelligens er omdrejningspunktet

En anden skelsættende ingrediens indumind benytter, er emotionel intelligens. Emotionel intelligens er et udtryk for vores evne til at opfatte, vurdere og administrere egne og andres følelser på en hensigtsmæssig måde i forhold til vores omgivelser og os selv. 
 
En række undersøgelser viser, at den emotionelle intelligens den traditionelle intelligens overlegen i forhold til at opnå succes i jobbet og i livet i almindelighed. Undersøgelserne fortæller, at traditionel intelligens kan bringe én et stykke af vejen, mens et godt forhold til andre mennesker er en af de væsentlige forudsætninger for at komme resten af vejen 3). 
 
Per fortæller: 
 - Vores afsæt i emotionel intelligens er valgt på grund af de erfaringer, vi har gjort os i de organisationer, vi har arbejdet med igennem de seneste 20 år. Emotionel intelligens spiller en så stor rolle og er i spil hver eneste dag. 

Samtidig ved vi at emotionel intelligens kan trænes og udvikles præcis som en muskel.
 

Brugerinvolvering skal sikrer relevans

- Vi er i løbende dialog med vores brugere for at sikre, at hver eneste gren på induminds uddannelsestræ skyder ud fra et reelt behov. 

Den viden, vi skal bruge til at løse de behov, henter vi fra eksperter uden for indumind, så vi altid har den nyeste og mest effektive viden i vores læringsunivers. 

Indtil videre har vi 5 eksterne videnspartnere tilknyttet, siger Per Poulsen.
 

Mere information

For mere information, kontakt venligst administrerende direktør, Per Poulsen på tlf. 28 34 03 50 / pp@HUMI.dk  
 
 
 

Kilder

1) Spiegel, H. & Spiegel, D. (1978). Trance and treatment. Clinical uses of hypnosis. American Psychiatric Press.
2) Alfred A. Borris, PhD, offentliggjorde, i Pshycotherapy Magazine, volume 7, nr. 1, sin forskning, der viser, at teknikken skaber resultater hos 93 % af brugerne efter seks gennemførte induktioner om samme emne.
3) Salovey & Mayer ”Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality. Yale University 1990
______________________________________________________________

indumind og Eisbjerghus Internationale Efterskole udvikler sammen udviklingsforløbet 'Styrk din navigation' til unge

 

Hvad vil det betyde såfremt unge tidligt i deres liv får værktøjer til at navigere i en kompleks verden med ro og overskud?   

 

Februar 2016

 

Målet med forløbet er at give eleverne værktøjer til at navigere i en kompleks verden, så de har sig selv med i de valg de træffer og hermed kommer godt i mål og optimerer deres muligheder for succes. 

 

De første forløb er i fuld gang og de løbende evalueringer viser, at eleverne føler sig mere positive i hverdagen. De tør performe og være mere aktive i timerne. De føler sig styrket i, at det er OK at være sig selv blandt kammeraterne. Og ikke mindst er de bedre til at mærke efter, hvad der betyder noget for dem. De lærer at løse det der synes svært, at holde fast og ikke give op. De virker samtidig mindre stresset. 

 

Uddrag fra elev udtalelser. 

 

'Jeg har nu lyst til at stå tidligt op om morgenen og smile...'

'Jeg er blevet bedre til at holde fokus...'

'Når jeg gør mit bedste, tror jeg på, at det er godt nok...'

'Når jeg investerer tid i mig selv, er jeg langt mere nærværende i fællesskabet.'

'Mine forældre kan mærke, at jeg er blevet mere positiv og glad.'

 

Mere information om Styrk din navigation forløbet>

 

 

______________________________________________________________

 


indumind lancerer uddannelser, der afsluttes med Personlig Certificering

 

Nu kan induminds brugere tilmelde sig 4 måneders uddannelsesforløb indenfor Kommunikation & Personlig ledelse.

 

Juni 2013

 

indumind har suppleret virksomhedens abonnementsløsning med certificerede uddannelser inden for Kommunikation og Personlig ledelse. Uddannelserne løber over 4 måneder og består af selvstudie, løbende afleveringsopgaver og afsluttende Personlig Certificering. 

   

- Vi så et behov for at tilbyde tidsafgrænsede uddannelser, der var lagt i faste rammer. Vores fleksible abonnementsløsning appellerer til visse typer mennesker, mens en stor gruppe foretrækker et mere planlagt forløb, hvor de guides igennem uddannelsen via fastlagte afleveringsdatoer og eksamensdatoer.

Nogle af vores kunder finder et styret forløb lettere og mere overskueligt at administrere - og det vil vi naturligvis imødekomme.

Vi starter op med 3 uddannelser, men bygger løbende flere på, fortæller Per Poulsen, Administrerende Direktør i indumind A/S. 

 

Mere information om de nye uddannelser>

 

______________________________________________________________

 

Stor opbakning til ny måde at skabe organisationsudvikling igennem den enkelte medarbejder

 

HR-chefer og konsulenter var begejstrede for den nye tilgang til udvikling af personale og organisationer.  

 

November 2012

 

indumind fik under HR-messen Træfpunkt Human Resources 2012 en flyvende start af de mange besøgende på standen.

Uagtet branche og interne problematikker, kunne de besøgende se værdien i at tage afsæt i kontinuerlig udvikling af den enkelte medarbejders personlige ressourcer for at skabe den nødvendige udvikling i organisationerne.

 

______________________________________________________________

 

induminds brugere kan nyde godt af 3 nye partneres unikke ekspertise

 

Plus Performance, Bjarne Nybo fra Center for Mindfulnes og Meditation samt Lisbet Hjort byder ind

 

November 2012

 

Allerede inden indumind åbnede dørene for offentligheden d. 1. oktober 2012, havde virksomheden tiltrukket 3 nye videnspartnere, der supplerer Adele B. Lynn og Per Poulsen.

Det er Plus Performance, Center for Mindfulness & Meditation og Lisbeth Hjort, der leverer banebrydende viden til my.indumind. 
 
Plus Performance er specialiseret i præstationstræning og arbejder primært med professionelle sportsudøvere og erhvervsfolk med et stort præstationselement i deres arbejde.

Omdrejningspunktet i plusperformances bidrag er målopnåelse. Dels via værktøjer, der hjælper indumindbrugeren til at sætte sig klare, konkrete mål, og dels via træning i, hvordan disse mål nås. 
 
Med afsæt i 15 års erfaring som mindfulnessinstruktør med speciale i forebyggelse og håndtering af stress, leverer Bjarne Nybo - grundlægger af Center for Mindfulness og Meditation - konkrete og effektive værktøjer til forebyggelse og reduktion af stress.
 
Lisbet Hjort er netop nu aktuel med bogen Kærligt Talt.

Hun inddrager flere af værktøjerne fra Kærligt Talt, når hun deler sin viden om kommunikationens magt og magi i my.indumind. 
 
Læs mere om induminds videnspartnere her >

 

_____________________________________________________________

 

Ekspert i Emotionel Intelligens,
Adele B. Lynn, går med i indumind®

 

indumind® har sikret sig et meget værdifuldt kort på hånden.

 

Oktober 2012

 

Amerikanske Adele B. Lynn har valgt at dele sin store erfaring og ekspertise inden for Emotionel Intelligens med induminds brugere. 
 Expert in Emotional Intelligence, Adele B. Lynn, part of indumind
Adele har igennem en lang årrække gjort et stort arbejde for at fremme Emotionel Intelligens i virksomheder. 

Hun har bl.a. udgivet seks anerkendte bøger om emnet.

 

Adeles viden og kompentencer har gjort hende til foretrukken ledelses- konsulent hos flere Fortune 500 virksomheder. 
 
 

 

Per Poulsen, Administrende direktør for indumind® Holding, fortæller:
 
- Adeles teorier og viden omkring emotionel intelligens er én af grundstenene i indumind® og det er derfor et privilegium, at have Adele om bord. 

Der er ingen tvivl om, at den løbende sparring med Adele vil skabe endnu mere kvalitet i induminds uddannelse. 
 
Adele B. Lynn, Grundlægger og ejer af The Adele Lynn Leadership Group fortæller om sin baggrund for medejerskabet i indumind®:
 
- indumind® is quite unique to the global market and I genuinely value the idea and concept of indumind®. The way indumind® enables organizational development by training the EI of every single employee is brand new to the market.

 

 

______________________________________________________________