Login på

induminds mission


Developing organisations by growing people 

 
induminds® mission er at udvikle mennesker og organisationer ved at fremme det gode arbejdsliv igennem trivsel, klar og effektiv kommunikation og bedre relationer i organisationer. 

Organisationer består af mennesker.

Derfor er den vigtigste forudsætning for at udvikle og optimere virksomheder, at virksomhedens medarbejdere vokser i og sammen med den organisation, de udgør.  


Ved at udvikle menneskets mest centrale kompetence - emotionel intelligens - vil den enkelte medarbejders personlige og faglige ressourcer blive stærkere og det vil øjeblikkeligt afspejle sig positivt i resten af organisationen, som vil opleve større effektivitet og dermed et bedre resultat på bundlinjen.
 

indumind® vil levere:

 

-    markedets mest rentable investering i virksomhedens vigtigste ressource
-    på den nemmeste, mest fleksible og effektive måde
-    økonomisk og tidsmæssigt tilgængeligt for alle
 
... og derigennem tydeliggøre, hvor meget virksomheder kan gøre for deres medarbejdere samtidig med, at de styrker deres konkurrenceevne.