Login på

Metode og læringskoncept


indumind® anvender en unik kombination af effektive og veldokumenterede læringsmetoder til træning af menneskets emotionelle intelligens.

 

Ved at anvende en unik kombination af mindfulness og induktion til træning af emotionel intelligens (følelsesmæssig intelligens), tilbyder indumind et helt unikt læringskoncept.

 

 

Klik på figuren for uddybende information om induminds metode: