Login på

Medarbejdere

Tilbage

Medarbejdere

 

Forhøj din værdi som medarbejder ved at skærpe dine personlige og faglige færdigheder - og opnå samtidig større arbejdsglæde

 

Du kan sikre din fortsatte værdi som medarbejder ved at træne dine nuværende kompetencer og færdigheder eller udvikle nye relevante kompetencer. 

Indumind tilbyder en uddannelse, der sætter fokus på både personlig og faglig træning.

 

Træningen tager afsæt i træning af din emotionelle intelligens (følelsesmæssig intelligens), da flere undersøgelser peger på, at den emotionelle intelligens er den traditionelle intelligens overlegen i forhold til at få succes i jobbet og i livet i al almindelighed. 

Modsat traditionel intelligens kan emotionel intelligens trænes igennem hele livet - præcis som en muskel.

 

Når du træner din emotionelle intelligens, vil du opleve større glæde i job og privatliv, mindre stress, højere energiniveau, få bedre relationer og samtidig nå flere af de ting, du ønsker at nå i livet. 

 

Metodemæssigt lægger indumind sig op af mindfulness og giver dig derved:

 • en behagelig oplevelse under træningen
 • følelsen af at være ladet op efter træningen
 • ekstrem effektiv træning, da mindfulness aktiverer din underbevidsthed.

indumind lægger stor vægt på løbende at imødekomme vores brugeres uddannelsesbehov og ønsker. ________________________________________________________________

 

indumind kan bl.a. hjælpe dig med: 

 • Forhandlingsteknikker
 • Forstå  dig selv og andre mennesker og derved forstå dine/deres handlinger = skabe bedre relationer
 • Kommunikationsuddannelse
 • Konflikthåndtering
 • Lederuddannelse
 • Lær at sætte mål og nå dem
 • Gennemslagskraft
 • Prioritering af din tid
 • Præsentationsteknik
 • Skab bedre relationer privat og på job
 • Stressforebyggelse og -reduktion
 • Work/life balance

Indholdet i indumind udvikles løbende i samråd med vores brugere.

 

Folder kan downloades her: