Login på

Mål

Tilbage

Nå mål 

 

Sæt klare mål - og nå dem!

 

Vi anvender internationalt dokumenterede, effektive redskaber til at hjælpe dig til at sætte de mål, der er rigtige for dig - og NÅ DEM!

 

Du lærer bl.a. at:

 • lave konkrete målsætninger, som er overskuelige at nå
 • håndtere dine tanker og følelser, så de bedst støtter dine mål
 • holde fokus
 • fejre dine successer undervejs, så du bevarer din motivation og gejst 

indumind er bygget op omkring træning af din emotionelle intelligens, da undersøgelser viser, at emotionel (følelsesmæssig) intelligens er den traditionelle intelligens overlegen i forhold til at opnå succes i livet. 

Du lærer kort og godt at kontrollere dine egne tanker, følelser og handlinger, hvilket er et af dine vigtigste skridt på vejen til målopnåelse. 

 

Træningen føles som en behagelig rejse, da indumind metodemæssigt lægger sig op af mindfulness og skaber velvære under træningen. 

Når du har trænet indumind, vil du føle dig ladet op og opleve det som om, at du har taget en pause.   
 
indumind lægger stor vægt på at imødekomme vores brugeres behov og ønsker, og dine uddannelsesmuligheder i indumind vokser derfor løbende.

_____________________________________________________________

 

indumind har bl.a. hjulpet vore brugere med at nå disse mål:

 • Bedre relationer til omverdenen /nemmere liv
 • Nå specifikke mål, herunder både på job og privat
 • Mere glæde i livet
 • Jobglæde
 • Lederjob
 • Forfremmelse
 • Realisere en drøm
 • Leve i nuet
 • Sportspræstationer
 • Slippe kontrollen, hvis den fylder for meget
 • Sundere krop

 

Indholdet i indumind udvikles løbende i samråd med vores brugere.