Login på

Metode og Læringskoncept

Hvad er Induktion

 

Koncenteret tilstand, der giver adgang til dine ubevidste ressourcer og derved sikrer hurtigere og bedre forankret læring end traditionelle kurser


indumind benytter induktionsteknikken for at speede læringen op, aktivere en del af de mange uudnyttede ressourcer vi alle ligger inde med - og samtidig sikre størst mulig daglig anvendelse af det nye, vi lærer.

Induktion kan bedst beskrives som en bevidsthedstilstand, hvor vores opmærksomhed er mere koncentreret, indadvendt og fokuseret, end når vi er ved 'almindelig bevidsthed'.  

I denne tilstand er vores koncentrationsevne skærpet og vi har meget lettere adgang til vores ubevidste jeg og alle de ressourcer, der ligger gemt der. 

Tilstanden fremmer ligeledes alternativ tænkning og nye oplevelser*.

Denne fokuserede, ubevidste tilstand bevirker, at vi tager læring ind hurtigere og dybere end ved traditionelle undervisningsmetoder.  

Derved bliver det nemmere at ændre gamle vaner og fastgroede opfattelser, hvilket giver plads til at vælge nye og mere hensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre.
 
Metoderne og teknikkerne har været anvendt i mange år og flere undersøgelser dokumenterer, at induktion er en af de mest effektive metoder til ændring af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre**.

 

Dele af induktionsteknikken anvendes i mindfulness og guidede meditationer.
 
  * Alladin, A. (2009). Evidence-based cognitive hypnotherapy for depression. Contemporary Hypnosis
**  Alfred A. Borris, PhD, offentliggjorde, i Psychotherapy Magazine, volume 7, nr. 1, sin forskning, der viser, at teknikken skaber resultater hos 93 % af brugerne efter seks gennemførte induktioner om samme emne
.