Login på

Metode og læringskoncept:

Hvad er Emotionel Intelligens

 

Selvindsigt  -  Selvkontrol  -  Empati  - Relationskompetencer


induminds univers tager afsæt i den emotionelle intelligens (følelsesmæssige intelligens) i erkendelsen af, at emotionel intelligens:

 

  • er en grundlæggende forudsætning for succes og trivsel i organisationer og hos enkeltpersoner 
  • kontinuerligt kan trænes og udvikles - præcis som en muskel

Emotionel intelligens er vores evne til at opfatte, vurdere og håndtere vores egne og andres følelser hensigtsmæssigt i forhold til vores omgivelser og os selv.

 

Emotionel intelligens kan testes på samme måde som traditionel intelligens kan og flere undersøgelser har vist, at den emotionelle intelligens er den traditionelle intelligens overlegen i forhold til at få succes i jobbet og i livet i al almindelighed. 

Traditionel intelligens kan bringe os et stykke af vejen, men selvindsigt, selvkontrol og et godt forhold til andre mennesker er en forudsætning for at komme resten af vejen*.

For langt de fleste mennesker er evnen til at skabe gode sociale relationer en grundforudsætning for, at vi har det godt. 

Denne evne afhænger af vores evne til at kunne kontrollere og aktivt vælge eller fravælge visse tanker, følelser og handlinger i vores hverdag. Emotionel intelligens er derfor hele tiden i spil.

Stadig flere organisationer har erfaret, hvordan træning af medarbejdernes emotionel intelligens ikke blot øger effektiviteten og derved virksomhedens evne til at realisere hårde mål og opnå konkurrencefordele - træningen understøtter også de bløde mål som trivsel, engagement og medarbejdertilfredshed.

 

 

 

* Salovey & Mayer "Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality". Yale University 1990