Login på

Human Resources/Personalechef

 

Opnå høj medarbejdertilfredshed, lavt sygefravær, stressreduktion samt fald i medarbejderomsætning med indumind.

 

indumind maksimerer udbyttet af uddannelsesbudgettet og giver mest mulig personale- og medarbejderudvikling pr. uddannelseskrone. 

Årsagen er den unikke læringsmetode, der er mere fleksibel og effektiv end tradionelle uddannelsessystemer.

Det kræver derfor mindre tid og færre økonomiske ressourcer at uddanne sine ansatte via indumind.
 

Ved at samle flere af de mest veldokumenterede og effektive værktøjer i en webbaseret uddannelsesløsning, kan virksomheder træne deres medarbejderes mest centrale kompetence - emotionel intelligens - simultant med medarbejderens faglige færdigheder - og således styrke den enkelte medarbejders ressourcer og kompetencer. 

 

På den måde er grundforudsætningen for trivsel lagt  - og medarbejdernes nye kompetencer vil afspejle sig positivt i resten af organisationen.

___________________________________________________________

 

indumind kan hjælpe med:

 • Online coachingforløb
 • Employer Branding, da trivslen højnes ved brug af indumind
 • Forandringsledelse og forankring af kultur
 • Ledertræning
 • Medarbejderdrevet kulturudvikling
 • Medarbejdertilfredshed
 • Mindful Learning og Mindfulness
 • Reduktion af medarbejderomsætning
 • Stressforebyggelse  og -reduktion
 • Sygefraværsforebyggelse og -reduktion
 • Talent Management
 • Værdibaseret ledelse

Indholdet i indumind udvikles løbende i samråd med vores kunder.

 

HR brochure kan downloades her: