Login på

Direktør/ledelse

Tilbage

Direktør/ledelse

 

Oplev hvordan højere trivsel, effektivitet og engagement skaber direkte bundlinje.

 

induminds løsning til organisationsudvikling og udvikling af organisationens vigtigste ressource, mennesket, adskiller sig fra traditionelle uddannelses-systemer ved at være:

 • Meget mere fleksibelt end øvrige uddannelsessystemer
 • Målrettet det individuelle behov 
 • Tilgængeligt når behovet opstår.

 

indumind er velegnet til træning af den enkelte medarbejders ressourcer eller som kollektiv træning af et team, en afdeling eller hele organisationen.


Ved at anvende en kombination af veldokumenterede og effektive værktøjer, har indumind gjort det til en sikker ROI at træne medarbejderens mest centrale kompetence - emotionel intelligens - og således styrke den enkelte medarbejders personlige og faglige ressourcer, såvel som relationerne blandt medarbejderne. 


Den enkelte medarbejders nye kompetencer og bedre relationer vil øjeblikkeligt afspejle sig positivt i organisationen som helhed - med større effektivitet, højere engagement og dermed et bedre resultat på bundlinjen til følge.

 

SKRÆDDERSYET LØSNING TIL DIN VIRKSOMHED?

Vi har også mulighed for at skræddersy indumind til din virksomheds specifikke behov. Kontakt os for mere information herom>
_____________________________________________________________

 

indumind hjælper bl.a. med:

 • Øget effektivitet
 • Forandringskompetente ansatte
 • Innovation 
 • Effektiv konflikthåndtering
 • Ledelse med hjertet
 • Medarbejderdrevet kulturudvikling
 • Medarbejdertilfredshed
 • Personlig gennemslagskraft hos dine ledere og projektledere
 • Stressforebyggelse
 • Sygefraværsforebyggelse

Indholdet i indumind udvikles løbende i samråd med vores kunder og skræddersyede forløb kan tilrettelægges.

 

Ønsker du ikke et skræddersyet forløb, kan du læse mere om vores uddannelser og abonnementsløsning her>